• Giờ làm việc 7:00 - 21:00
  • 36 Tạ Mỹ Duật, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • 098 686 2986

Bảo tàng Quân khu 5 và bảo tàng Hồ Chí Minh